Mn ơi cho mình hỏi với, có plugin nào có thể mở dc camera chụp ảnh không nhỉ, Hoặc có plugin nào tìm kiếm bằng hình ảnh không ạ, kể cả mất phí cũng dc ạ

Mn ơi cho mình hỏi với, có plugin nào có thể mở dc camera chụp ảnh không nhỉ, Hoặc có plugin nào tìm kiếm bằng hình ảnh không ạ, kể cả mất phí cũng dc ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mn ơi cho mình hỏi với, có plugin nào có thể mở dc camera chụp ảnh không nhỉ, Hoặc có plugin nào tìm kiếm bằng hình ảnh không ạ, kể cả mất phí cũng dc ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/742324629801764/