Mn cho mình hỏi. Mình muốn làm hiệu ứng như dưới thì có plugin nào hỗ trợ được k ạ? * Bên trái là 2 sản phẩm. Bên phải là thông tin của từng sản phẩm * Bấm vào nút xoay bên dưới sản phẩm thì thông tin bên phải sẽ hiện ra tương ứng với sản phẩm đó

Câu hỏi từ Group FB:
Mn cho mình hỏi. Mình muốn làm hiệu ứng như dưới thì có plugin nào hỗ trợ được k ạ?

  • Bên trái là 2 sản phẩm. Bên phải là thông tin của từng sản phẩm
  • Bấm vào nút xoay bên dưới sản phẩm thì thông tin bên phải sẽ hiện ra tương ứng với sản phẩm đó
    Nguồn: Redirecting...