MN cho em hỏi chút là thư mục các bài viết trên host đường dẫn ở đâu vậy ạ, web em dính mã độc e muốn lấy lại content để up lên web mới ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
MN cho em hỏi chút là thư mục các bài viết trên host đường dẫn ở đâu vậy ạ, web em dính mã độc e muốn lấy lại content để up lên web mới ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/689523151748579/