Mình tự làm web nên đang mắc 1 số lỗi và cần thêm 1 số thứ. Có bạn nào nhận fix giúp mình không ạ ( trả phí ) Mình cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Mình tự làm web nên đang mắc 1 số lỗi và cần thêm 1 số thứ.
Có bạn nào nhận fix giúp mình không ạ ( trả phí )
Mình cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853745781992981/