Mình thấy nhiều web nén dung lượng ảnh xuống chỉ còn vài trăm kb nhưng vẫn rõ. Mình dùng công cụ trang https://imagecompressor.com/vi/ nén nhưng chỉ xuống vài chục MB là đã bễ tan nát hình không thấy gì. Các bác rành chỉ mình với

Mình thấy nhiều web nén dung lượng ảnh xuống chỉ còn vài trăm kb nhưng vẫn rõ. Mình dùng công cụ trang https://imagecompressor.com/vi/ nén nhưng chỉ xuống vài chục MB là đã bễ tan nát hình không thấy gì. Các bác rành chỉ mình với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình thấy nhiều web nén dung lượng ảnh xuống chỉ còn vài trăm kb nhưng vẫn rõ.
Mình dùng công cụ trang https://imagecompressor.com/vi/ nén nhưng chỉ xuống vài chục MB là đã bễ tan nát hình không thấy gì.
Các bác rành chỉ mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/746916299342597/

Theo kinh nghiệm của mình thì việc dùng plugin nén auto là không nên, hãy sử dụng phần mềm trực tiếp nén trước khi up lên hosting.