Mình tạo web để chạy quảng cáo gg ad đã thiết kế giao diện, viết bài seo vào xác thực thành công web lên google được 3 ngày rồi thì chạy được quảng cáo google ad chưa các bạn?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình tạo web để chạy quảng cáo gg ad
đã thiết kế giao diện, viết bài seo vào xác thực thành công web lên google được 3 ngày rồi thì chạy được quảng cáo google ad chưa các bạn?
Nguồn: Redirecting...