Mình tạo sản phẩm biến thể mà nó không hiển thị các mục biến thể ai có thể giúp m ko

Câu hỏi từ Group FB:
Mình tạo sản phẩm biến thể mà nó không hiển thị các mục biến thể ai có thể giúp m ko
Nguồn: Redirecting...