Mình tạo bài viết và up hình lên web nhưng không hiển thị ảnh như web dưới, mình cũng thử copy toàn bộ catalogue từ web khác nhưng ko được. Mong Ae hướng dẫn giúp. Mình đang muốn làm catalogue như web này:

Mình tạo bài viết và up hình lên web nhưng không hiển thị ảnh như web dưới, mình cũng thử copy toàn bộ catalogue từ web khác nhưng ko được. Mong Ae hướng dẫn giúp. Mình đang muốn làm catalogue như web này:
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình tạo bài viết và up hình lên web nhưng không hiển thị ảnh như web dưới, mình cũng thử copy toàn bộ catalogue từ web khác nhưng ko được. Mong Ae hướng dẫn giúp.

Mình đang muốn làm catalogue như web này:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/696067724427455/