Mình muốn tìm mua theme giao diện như vậy để làm site vệ tinh, bạn nào bán hay copy được ko nhỉ! Thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn tìm mua theme giao diện như vậy để làm site vệ tinh, bạn nào bán hay copy được ko nhỉ! Thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/958308078203417/