Mình muôn thêm Modules của Amazon vào plugin content egg thì cần làm thế nào nhỉ

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muôn thêm Modules của Amazon vào plugin content egg thì cần làm thế nào nhỉ
Nguồn: Redirecting...