Mình muốn tạo wordpress để lưu mấy bộ truyện đã đọc mà mình ngu công nghệ nên có thể giúp mình tạo 1 trang đk ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn tạo wordpress để lưu mấy bộ truyện đã đọc mà mình ngu công nghệ nên có thể giúp mình tạo 1 trang đk ạ
Nguồn: Redirecting...