Mình muốn tạo thông báo đẩy Push Notification mỗi khi cập nhật 1 sản phẩm mới trong cửa hàng Wocommerce thì sử dụng Plugin nào vậy các bạn. Thanks!

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn tạo thông báo đẩy Push Notification mỗi khi cập nhật 1 sản phẩm mới trong cửa hàng Wocommerce thì sử dụng Plugin nào vậy các bạn.

Thanks!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/674799389887622/