Mình muốn tạo chức năng Fake Player( click để load video ) cho theme Videotube có ai nhận code không ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn tạo chức năng Fake Player( click để load video ) cho theme Videotube có ai nhận code không ạ ?
Nguồn: Redirecting...