**mình muốn làm web phát trực tiêp bóng đá, cần nguồn hoặc web, ai làm được ib giá ạ**

Câu hỏi từ Group FB:
mình muốn làm web phát trực tiêp bóng đá, cần nguồn hoặc web, ai làm được ib giá ạ
Nguồn: Redirecting...