Mình muốn làm web dạng đọc blog có nội dung cơ bản và nội dung premium

Câu hỏi:
Mình muốn làm web dạng đọc blog có nội dung cơ bản và nội dung premium. Muốn đọc premium thì phải subcription hàng tháng như youtube. Nếu thế thì làm như nào sẽ tối ưu chi phí nhất ạ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình muốn làm web dạng đọc blog có nội dung cơ bản và nội dung premium