Mình muốn làm giao diện tương đồng như này ae nào làm báo giá mình với

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn làm giao diện tương đồng như này ae nào làm báo giá mình với

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/857381348296091/