mình muốn code js chạy khi scroll web tới vị trí Y thì làm cách nào nhỉ, ai có tài liệu hay link liên quan hay có cách làm cmt bày em với.

mình muốn code js chạy khi scroll web tới vị trí Y thì làm cách nào nhỉ, ai có tài liệu hay link liên quan hay có cách làm cmt bày em với.
0

Câu hỏi từ Group FB:
mình muốn code js chạy khi scroll web tới vị trí Y thì làm cách nào nhỉ, ai có tài liệu hay link liên quan hay có cách làm cmt bày em với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/769250877109139/