Mình muốn chỉnh màu chữ trong from cf7 của theme flatsome. Mong các bác giúp cho mình cám ơn.

Mình muốn chỉnh màu chữ trong from cf7 của theme flatsome. Mong các bác giúp cho mình cám ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn chỉnh màu chữ trong from cf7 của theme flatsome. Mong các bác giúp cho mình cám ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/733397010694526/