Mình mới xài woo. Ko biết có ai gặp trường hợp của mình. Khi tạo sản phẩm có biến thể. Vd:Mình nhập quản lý kho tổng là 3 Mỗi varian số lượng kho 1. Nhưng khi có đơn. Số lượng biến thể về 0. Nhưng cái sl kho tổng không đổi không ạ :(

Câu hỏi từ Group FB:
Mình mới xài woo. Ko biết có ai gặp trường hợp của mình. Khi tạo sản phẩm có biến thể. Vd:Mình nhập quản lý kho tổng là 3
Mỗi varian số lượng kho 1. Nhưng khi có đơn. Số lượng biến thể về 0. Nhưng cái sl kho tổng không đổi không ạ :frowning:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Mình mới xài woo