Mình mới mua ULTIMATE AFFILIATE PRO plugin về để cho các bạn khác làm affiliate bán khóa học cho mình. Bạn nào biết dùng và cài đặt plugin này hướng dẫn mình với mình xin trả phí. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình mới mua ULTIMATE AFFILIATE PRO plugin về để cho các bạn khác làm affiliate bán khóa học cho mình. Bạn nào biết dùng và cài đặt plugin này hướng dẫn mình với mình xin trả phí. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Nguồn: Redirecting...