Mình lần đầu chơi với thằng gg adsense, mà gửi đề nghị đã hơn tháng nay, vẫn chưa nhận đc mail trả lời đặt quản cáo GG adsense. Liệu rằng tỉ lệ chấp nhận có cao k mọi người nhỉ?

Mình lần đầu chơi với thằng gg adsense, mà gửi đề nghị đã hơn tháng nay, vẫn chưa nhận đc mail trả lời đặt quản cáo GG adsense. Liệu rằng tỉ lệ chấp nhận có cao k mọi người nhỉ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình lần đầu chơi với thằng gg adsense, mà gửi đề nghị đã hơn tháng nay, vẫn chưa nhận đc mail trả lời đặt quản cáo GG adsense. Liệu rằng tỉ lệ chấp nhận có cao k mọi người nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/748504735850420/