Mình dùng wprocket đến tháng 10 là hết hạn mà vào không không thấy chỗ gia hạn đâu. Hay phải đợi nó hết hạn ms gia hạn đc vậy

Câu hỏi từ Group FB:
Mình dùng wprocket đến tháng 10 là hết hạn mà vào không không thấy chỗ gia hạn đâu. Hay phải đợi nó hết hạn ms gia hạn đc vậy
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853299498704276/