Mình đang tìm 1 bạn developer web theo yêu cầu. Lĩnh vực nhạy cảm nên ưu tiên các bạn ở HCM để trao đổi trực tiếp. Mọi thông tin thêm vui lòng Inbox mình

Mình đang tìm 1 bạn developer web theo yêu cầu. Lĩnh vực nhạy cảm nên ưu tiên các bạn ở HCM để trao đổi trực tiếp. Mọi thông tin thêm vui lòng Inbox mình
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang tìm 1 bạn developer web theo yêu cầu. Lĩnh vực nhạy cảm nên ưu tiên các bạn ở HCM để trao đổi trực tiếp.

Mọi thông tin thêm vui lòng Inbox mình
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/644632589570969/