Mình đang dùng Plugin WP Content Crawler để cào sản phẩm về web. Nhưng web đó cần phải đăng nhập thì mới có thể show được giá, nên mình hiện tại chưa lấy được trường giá về. Anh em có giải pháp nào ko nhỉ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang dùng Plugin WP Content Crawler để cào sản phẩm về web. Nhưng web đó cần phải đăng nhập thì mới có thể show được giá, nên mình hiện tại chưa lấy được trường giá về. Anh em có giải pháp nào ko nhỉ?
Nguồn: Redirecting...