Mình đang dùng plugin Post Views Counter, bác nào biết cách để nó tổng view tất cả bài viết theo danh mục không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang dùng plugin Post Views Counter, bác nào biết cách để nó tổng view tất cả bài viết theo danh mục không ạ?
Nguồn: Redirecting...