Mình đang dùng Google cloud ! Mặc định nó kết nối VPS qua SSH. Giờ mình có cách nào cho phép kết nối qua Passwd không nhỉ ? Cảm ơn các bác ạ !

Mình đang dùng Google cloud ! Mặc định nó kết nối VPS qua SSH. Giờ mình có cách nào cho phép kết nối qua Passwd không nhỉ ? Cảm ơn các bác ạ !
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang dùng Google cloud !

Mặc định nó kết nối VPS qua SSH.

Giờ mình có cách nào cho phép kết nối qua Passwd không nhỉ ?

Cảm ơn các bác ạ !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588830158484546/