Mình đang có lớp, cần 1 bạn dạy CMS Wordpress. Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm trên dự án thực tế. Biết viết theme, plugin, biết code php thuần. Dạy buổi tối. Dạy online. Bạn nào quan tâm inbox mình.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang có lớp, cần 1 bạn dạy CMS Wordpress. Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm trên dự án thực tế. Biết viết theme, plugin, biết code php thuần. Dạy buổi tối. Dạy online. Bạn nào quan tâm inbox mình.
Nguồn: Redirecting...