Mình đang có hơn 20k bài trên web có chứa tiêu đề 2021 cần code đổi lại 2022, mình dùng wp, ai nhận ib ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang có hơn 20k bài trên web có chứa tiêu đề 2021 cần code đổi lại 2022, mình dùng wp, ai nhận ib ạ
Nguồn: Redirecting...