Mình đang cần viết một plugin quản lya dữ liệu trên 1 table riêng có kết nối với products của Woo. Bạn nào có thể nhận job ib mình nhé.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần viết một plugin quản lya dữ liệu trên 1 table riêng có kết nối với products của Woo.
Bạn nào có thể nhận job ib mình nhé.
Nguồn: Redirecting...