Mình đang cần tìm người cung cấp dịch vụ sửa lỗi website (UX/UI) wordpress và tối ưu pagespeed cho website

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần tìm người cung cấp dịch vụ sửa lỗi website (UX/UI) wordpress và tối ưu pagespeed cho website
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/804942953539931/