Mình đang cần tìm 1 bạn custom lại themes có sẵn cho giống header, footer, và 1 vài cái element cố định ở các trang, demo: firstpagedigital.sg Bạn nào làm được **ib zalo** báo giá mình nhé: 0906953630 Cảm ơn các bạn.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình đang cần tìm 1 bạn custom lại themes có sẵn cho giống header, footer, và 1 vài cái element cố định ở các trang, demo: firstpagedigital.sg

Bạn nào làm được ib zalo báo giá mình nhé: 0906953630

Cảm ơn các bạn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/836560793711480/