Mình có website đăng tin bất động sản bằng wordpress; Nhiều người đăng cùng lúc thì nó treo. Anh em có plugin nào giải quyết được vấn đề này không anh em. Cảm ơn anh em!

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có website đăng tin bất động sản bằng wordpress; Nhiều người đăng cùng lúc thì nó treo. Anh em có plugin nào giải quyết được vấn đề này không anh em.
Cảm ơn anh em!
Nguồn: Redirecting...