Mình có website đang chạy opencart mà giờ muốn chuyển sang theme wordpress. Bạn nào hỗ trợ ko ạ, cám ơn nhiều!

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có website đang chạy opencart mà giờ muốn chuyển sang theme wordpress. Bạn nào hỗ trợ ko ạ, cám ơn nhiều!
Nguồn: Redirecting...