mình có thể chạy quảng cáo google cho 1 link bài viết nào đó mà mình không quản lý website đó thì có được không nhỉ ? ko ai bên kia nhờ cả. Mình lấy 1 bài viết nào đó để chạy quảng cáo.

mình có thể chạy quảng cáo google cho 1 link bài viết nào đó mà mình không quản lý website đó thì có được không nhỉ ? ko ai bên kia nhờ cả. Mình lấy 1 bài viết nào đó để chạy quảng cáo.
0

Câu hỏi từ Group FB:
mình có thể chạy quảng cáo google cho 1 link bài viết nào đó mà mình không quản lý website đó thì có được không nhỉ ? ko ai bên kia nhờ cả. Mình lấy 1 bài viết nào đó để chạy quảng cáo.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/682700905764137/