Mình có mua theme https://themeforest.net/item/vidorev-video-wordpress-theme/21798615 Mình muốn làm giao diện giống như này https://blutube.themesawesome.com/home-2/ Bạn nào nhận thì báo giá giúp mình, much thanks!

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có mua theme VidoRev - Video WordPress Theme by beeteam368 | ThemeForest
Mình muốn làm giao diện giống như này
Home 2 – Blutube

Bạn nào nhận thì báo giá giúp mình, much thanks!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Mình có mua theme https://themeforest.net/item/vidorev-video-wordpress-theme/21798615