Mình có 5 loại taxonomy khác nhau, có cách nào để mình dùng chung 1 template không mọi người.

Mình có 5 loại taxonomy khác nhau, có cách nào để mình dùng chung 1 template không mọi người.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có 5 loại taxonomy khác nhau, có cách nào để mình dùng chung 1 template không mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/632276360806592/