Mình có 1 trang rao vặt Bds theme flatsome. Mình cần có thêm custom post tạo landing Pages về dự án. Bạn nào nhận làm hay biết chỉ giúp.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có 1 trang rao vặt Bds theme flatsome.
Mình cần có thêm custom post tạo landing Pages về dự án. Bạn nào nhận làm hay biết chỉ giúp.
Nguồn: Redirecting...