Mình có 1 con wordpress cài trên Centos 7 đang bị lỗi login vào admin thì bị redirect vao trang chủ. Khoảng 5 hôm trước vẫn chạy được. Nhờ bác nào inbox check hộ với. Thanks

Mình có 1 con wordpress cài trên Centos 7 đang bị lỗi login vào admin thì bị redirect vao trang chủ. Khoảng 5 hôm trước vẫn chạy được. Nhờ bác nào inbox check hộ với. Thanks
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có 1 con wordpress cài trên Centos 7 đang bị lỗi login vào admin thì bị redirect vao trang chủ. Khoảng 5 hôm trước vẫn chạy được. Nhờ bác nào inbox check hộ với. Thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/630308707670024/