Mình có 1 cái custom_post có dạng: domain/vbpl/%postname% Mình muốn xóa luôn cái custom_post đó thì làm ntn vậy mn? #wordpresshelp

Câu hỏi từ Group FB:
Mình có 1 cái custom_post có dạng: domain/vbpl/%postname%
Mình muốn xóa luôn cái custom_post đó thì làm ntn vậy mn?
#wordpresshelp
Nguồn: Redirecting...