Mình chưa biết cách dùng plugin nào để user đăng ký bản tin mới nhất. ACE hướng dẫn mình nhé. Xin cảm ơn!

Mình chưa biết cách dùng plugin nào để user đăng ký bản tin mới nhất. ACE hướng dẫn mình nhé. Xin cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình chưa biết cách dùng plugin nào để user đăng ký bản tin mới nhất. ACE hướng dẫn mình nhé. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/635125210521707/