Mình cần tuyển 2 bạn frontend có kinh nghiệm và 1 bạn PHP Laravel. Làm việc tại HCM. Anh chị em ib để trao đổi thêm nha. 📞 Hoặc add zalo 0989977 bốn một sáu Cám ơn ad đã duyệt tin.

Mình cần tuyển 2 bạn frontend có kinh nghiệm và 1 bạn PHP Laravel. Làm việc tại HCM. Anh chị em ib để trao đổi thêm nha. 📞 Hoặc add zalo 0989977 bốn một sáu Cám ơn ad đã duyệt tin.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần tuyển 2 bạn frontend có kinh nghiệm và 1 bạn PHP Laravel. Làm việc tại HCM.
Anh chị em ib để trao đổi thêm nha.
:telephone_receiver: Hoặc add zalo 0989977 bốn một sáu
Cám ơn ad đã duyệt tin.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/733275760706651/