Mình cần tìm người tối ưu web, cụ thể về stream player (tối ưu tốc độ tua, load video)

Câu hỏi:
Mình cần tìm người tối ưu web, cụ thể về stream player (tối ưu tốc độ tua, load video) ạ! Cụ thể ib mình nhé!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1296216554412566/