Mình cần tìm người có thể cài plugin có thể cập nhật tin nhắn từ telegram lên website

Câu hỏi:
Mình cần tìm người có thể cài plugin có thể cập nhật tin nhắn từ telegram lên website. và hướng dẫn minmình sử dụng. Mình sẽ trả phí á
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình cần tìm người có thể cài plugin có thể cập nhật tin nhắn từ telegram lên website