Mình cần thuê làm 1 web bán mĩ phẩm. Y/c:Tối ưu cho gg ads. Thanh toán thuận tiện. Làm trong 3-4 ngày. Ai nhận k?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần thuê làm 1 web bán mĩ phẩm.
Y/c:Tối ưu cho gg ads. Thanh toán thuận tiện. Làm trong 3-4 ngày. Ai nhận k?
Nguồn: Redirecting...