Mình cần thu $ của PayPal, Payoneer. Ace có ib giúp nhé!

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần thu $ của PayPal, Payoneer.
Ace có ib giúp nhé!
Nguồn: Redirecting...