Mình cần tạo 1 page mới trên website có sẵn (Wordpress), content cũng đã có sẵn. Bạn nào làm được nhanh trong 1-2 ngày này thì inbox mình để trao đổi chi tiết nhé. Có kinh nghiệm về SEO càng tốt, mình cũng cần tối ưu thêm cho website nữa.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần tạo 1 page mới trên website có sẵn (Wordpress), content cũng đã có sẵn. Bạn nào làm được nhanh trong 1-2 ngày này thì inbox mình để trao đổi chi tiết nhé. Có kinh nghiệm về SEO càng tốt, mình cũng cần tối ưu thêm cho website nữa.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/848241165876776/