mình cần mua theme dạng blogs chia sẻ kiến thức và đời sống, chuẩn SEO, thân thiện mọi thiết bị có ai giúp mình không

Câu hỏi từ Group FB:
mình cần mua theme dạng blogs chia sẻ kiến thức và đời sống, chuẩn SEO, thân thiện mọi thiết bị có ai giúp mình không
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/793919024642324/