Mình cần một anh em viết css cho 2 bài viết tương thích trên mọi thiết bị Bài bên mình có sẵn , anh em nào có thiện chí mình gửi và báo giá mình nhé

Mình cần một anh em viết css cho 2 bài viết tương thích trên mọi thiết bị Bài bên mình có sẵn , anh em nào có thiện chí mình gửi và báo giá mình nhé
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần một anh em viết css cho 2 bài viết tương thích trên mọi thiết bị
Bài bên mình có sẵn , anh em nào có thiện chí mình gửi và báo giá mình nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/715094579191436/