Mình cần làm web đơn giản yêu cầu seo, nhanh, sạch. Bác nào làm ib mình nhé

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần làm web đơn giản yêu cầu seo, nhanh, sạch.
Bác nào làm ib mình nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/664995560868005/