Mình cần làm plugin strip ai làm được ib

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần làm plugin strip ai làm được ib
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/788678371833056/